FRONT PAGE & INDEX - VOL. 4 / ISSUE 1

Good to Know

FRONT PAGE & INDEX - VOL. 4 / ISSUE 2

Good to Know

FRONT PAGE & INDEX - VOL. 4 / ISSUE 3

Key Facts

FRONT PAGE & INDEX - VOL. 4 / ISSUE 4

Important Info

DOI:2019/VOL4/ISSUE1/01 AAMBEDKAR ANE DALITO NO SAMAJIK VIKAS

Dr. Paresh Parmar

DOI:2019/VOL4/ISSUE1/02  PRACHIN BHARAT NO ITIHAS JANVANA SAHITYIK SADHANO

ડૉ. ભાવના આર. ̆Ĥપિ

DOI:2019/VOL4/ISSUE1/03 MAHATMA GANDHINA YANTRAVAD ANGE NA VICHARO

પ્રો. બીના આર. ચૌધરી

DOI:2019/VOL4/ISSUE1/04 R.V DESAI NI 'GRAMLAKSHMI' MA DRASHYAMAAN THATI GRAMIN SAMAJIK SAMASYAO

ડો. પરેશ એમ. પરમાર

DOI:2019/VOL4/ISSUE1/05 LAGNETAR SAMBANDHO AEK SAMAJIK SAMASYA

સુભાષ વી. virola

DOI:2019/VOL4/ISSUE1/06 FINANCIAL STRESS AND BEHAVIORAL CHANGES IN DAILY ROUTINE OF URBAN EDUCATED MEN

Dr.Khyati A. Vyas

DOI:2019/VOL4/ISSUE1/07 APPROACH TOWARDS CLEANLINESS AND COMMUNITY HEALTH AMONG THE YOUTH

Dr. Snehal K. Joshi

DOI:2019/VOL4/ISSUE1/08 A COMPARATIVE STUDY OF PARANORMAL BELIEFS, PERSONALITY AND GENDER

ADITYA FARSOLE

DOI:2019/VOL4/ISSUE1/09 VOCATIONAL OPPORTUNITIES IN CLOTHING & TEXTILES

Dr. Manjali Sharma, Ms. Megha Gohil

DOI:2019/VOL4/ISSUE1/10 UNDERSTANDING  CUSTOMERS  RESTAURANT  PURCHASING  BEHAVIOR

Dr. Vinita Dave , Smt Ruchika Agarwal*

DOI:2019/VOL4/ISSUE1/11 YOGA AND SELF CONFIDENCE DEVELOPMENT

Bahadursinh M. Gohil

DOI:2019/VOL4/ISSUE1/12 TEACHING SPEAKING SKILLS: PROBLEMS AND REMEDIES

Dr.Firoz Shaikh

DOI:2019/VOL4/ISSUE1/13 मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में स्त्री अधिकार चेतना

राजन्ती मीना

DOI:2019/VOL4/ISSUE2/01 શ્રી મદ ભાગવતગીતામાં જીવન દર્શન

ડૉ. કલ્પનાકુમારી વનમાળીભાઈ પરમાર

DOI:2019/VOL4/ISSUE2/02 ANALYSIS OF CHETAN BHAGAT'S THE GIRL IN ROOM 105 AS SUSPENSE NOVEL

Jaydipkumar Devabhai Pandya

DOI:2019/VOL4/ISSUE2/03 સાંપ્રત સમયમાં શ્રીમદ ભાગવત ગીતાનો કર્મયોગ

કલ્પના કુમારી પરમાર

DOI:2019/VOL4/ISSUE2/04 आधुनिक महिला साहित्यकारो के साहित्य में नारी चेतना

शीतल पटेलशीतल पटेल

DOI:2019/VOL4/ISSUE2/05 FEMALE SECURITY AND HUMAN RIGHT

Pro Jigisha. R. Vyas

DOI:2019/VOL4/ISSUE2/06 IMPACT OF DEMONETISATION AND GST ON CONSTRUCTION INDUSTRY

Hemraj Rana

DOI:2019/VOL4/ISSUE2/07 PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF GOVERNMENT AND PRIVATE SCHOOL TEACHERS

Ahir Dharmishtha k.

DOI:2019/VOL4/ISSUE2/08 ફેશન ડિઝાઈનિંગમાં કારકિર્દી

ડૉ. રશ્મિ દેસાઇ

DOI:2019/VOL4/ISSUE2/09 રંગ ચિકિત્સાથી એક્યુપ્રેશર ટ્રીટમેંટ

Ms. Sonal Raval

DOI:2019/VOL4/ISSUE2/10 A STUDY STUDY HEBIT OF AND PSYCHOLOGICAL WELL BING AMONG ADOLESCENT SUDANT OF SURAT

Bharatkumar Gordhnbhai Patel

DOI:2019/VOL4/ISSUE2/11
ROLE OF AMBITIOUS NATURE IN KAMALA MARKANDAYA’S “TWO VIRGINIS”

Megha Arsh, Dr. Subhash Sharma

DOI:2019/VOL4/ISSUE3/01 SWATATRYA SENANI DR.USHA MAHETA

ડૉ. ભાવના આર.

DOI:2019/VOL4/ISSUE3/02 SAMAJIK VIGYANOMA GYAN PRAPTINI SAMASYA

સુભાષ વી. વિરોલા

DOI:2019/VOL4/ISSUE3/03 JYA SARDAR TYA VARTMAN

પ્રો. અમિતા ભટ્ટ

DOI:2019/VOL4/ISSUE3/04 HINDI SAHITYA MAIN AADHUNIK MAHILAE

शीतल पटेल

DOI:2019/VOL4/ISSUE3/05 MARKETING MANAGENENT: POST COVID CHANGES

Dr. Harish M. Shah

DOI:2019/VOL4/ISSUE3/06 ઉપભોક્તાનું વર્તન

વારલી નીતિનકુમાર વી. ,પટેલ શીતલકુમારી કે

DOI:2019/VOL4/ISSUE3/07 વિમુદ્રીકરણ અને માલ અને સેવાકરની અસરો.વિમુદ્રીકરણ અને માલ અને સેવાકરની અસરો.

પ્રો. સોલંકી મુકેશસિંહ તખતસિંહ

DOI:2019/VOL4/ISSUE3/08 વલસાડ શહેરના સામાન્ય નાગરિકોનો નોટબંધીની અસર અંગેનો અભિપ્રાયોનો અભ્યાસ

પરમાર યોગેશકુમાર નરેન્દ્રભાઈ

DOI:2019/VOL4/ISSUE3/09 કારકિર્દી ઘડતરમાં વ્યાવસાયિક તકોનું સ્થાન

કલ્પેશ નરેન્દ્રભાઈ સોલંકીŽ

DOI:2019/VOL4/ISSUE3/10 કાપડના વેપારી પર વિમુદ્રીકરણની અસર : સુરત શહેરના સંદર્ભમાં

Makwana Rakesh. N , Jaysukh b. zinzala

DOI:2019/VOL4/ISSUE3/11 ECONOMIC SITUATION OF LOCAL SELF GOVERNMENTS IN INDIA

Dr. Hina M. Patel

DOI:2019/VOL4/ISSUE3/12  DIAMOND INDUSTRY IN SURAT

Dr. Hina M. Pate

DOI:2019/VOL4/ISSUE4/01 WOMEN EDUCATION AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT

भरत एम पटेल

DOI:2019/VOL4/ISSUE4/02 BHARTIYA SAMAJIK PARIVAAR MAI NARI KI BHUMIKA

भरत एम पटेल

DOI:2019/VOL4/ISSUE4/03 'માણસાઈ ના દીવા' કૃતિને આધારે રવિશંકર મહારાજનું ચરિત્ર ચિત્રણ

ડૉ. કાજલબેન બી. બટુાણ

DOI:2019/VOL4/ISSUE4/04 'છદોલય' કાવ્ય સંગ્રહમાં થયેલ નગર જીવનનું ચિત્રણ

ડૉ. કાજલ બુટાની

DOI:2019/VOL4/ISSUE4/05 'માનવીની ભવાઇ' નવલકથાનો આરંભ અને અંત

ડૉ. કાજલબેન બી. બટુાણી

DOI:2019/VOL4/ISSUE4/06 “ GST ની ભારતીય અર્થતંત્ર પરની અસરો”

પ્રો. નીતા જી. પટેલ

DOI:2019/VOL4/ISSUE4/07 આર્થિક વિકાસના આડે કુપોષણ

Ahir Jigisha D.

DOI:2019/VOL4/ISSUE4/08 ઉપભોક્તા વર્તન અને ઉપભોક્તા વર્તનને અસર કરતા પરિબળો.”

Dr. Tarulata M Rathod

DOI:2019/VOL4/ISSUE4/09 તરુણાવસ્થા અને માનસિક વિકાસ

Dr. Shobhna R. Champaneri

DOI:2019/VOL4/ISSUE4/10 અધ્યેતાઓના માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર બ્રેઇન સ્ટોર્મિંગ પ્રયુક્તિ ની અસર

પ્રો. ભાનુબેન. બી. ખર‡ચયા, ડો. રશ્મિકાંત એ. પટેલ

DOI:2019/VOL4/ISSUE4/11
BHARTI MUKHERJEE AND CULTURAL CONFLICTS: IN THE CONTEXT OF NOVEL “JASMINE”

Ms. Priyankabahen Jashubhai Kharadi, Dr. B. C. Rathod

DOI:2019/VOL4/ISSUE4/12 PHILOSOPHICAL IDEAS IN AMISH TRIPATHI'S THE OATH OF THE VAYUPUTRAS

Hemant J. Kharadi, Dr. Neerja A.Gupta

DOI:2019/VOL4/ISSUE4/13 ગુજરાતમાં ડેરી ઉદ્યોગનો વિકાસ અને રોજગારી

Dr. Jyotikaben B Patel

DOI:2019/VOL4/ISSUE4/14 HOSPITALITY MANAGEMENT: THE FUTURE

Dr. Harish M. Shah

DOI:2019/VOL4/ISSUE4/15 INTERDISCIPLINARY STUDIES IN MANAGEMENT AND PROBLEM SOLVING, DECISION MAKING

Dr. Prin. Harish. M. Shah

DOI:2019/VOL4/ISSUE2/12 ATAMNIRBHAR MAHILA AEVAM GHARELU HINSHA

Dr. Kalpana Niranjan

DOI:2019/VOL4/ISSUE3/13 “शहरी आवास एवं स्वरछता"

डॉ. मंजूषा श्रीवासत्व

DOI:2019/VOL4/ISSUE4/16 “A COMPARATIVE STUDY OF AGGRESSION, ANXIETY AND ACHIEVEMENT MOTIVATION OF NATIONAL PLAYERS OF GUJARAT STATE.”

Prof. Girish K. Rana Prof. Dr. Dharmsinh Desai